Klikk for kart m. navigasjon

Besøksadresse:   Haakon VII gate 6, Trondheim
Telefon:                73892920
E-post:                  post@emballasjefabrikken.no

Postadresse:       7041 Trondheim
Org. nr.:                NO 980 381 544 MVA

 

Hvem er vi